Menu
Home Page

Cymraeg Yr Wythnos / Welsh Phrase of the Week

Cymraeg yr Wythnos - 24/5/21

Still image for this video
Wyt ti eisiau...? - Do you want...?

Cymraeg yr Wythnos - 17/5/21

Still image for this video
Oes gen ti ___? (Oi-s gen tee___?) - Have you got___?
Oes, mae gen i___ (Oi-s my gen ee____) - Yes, I have got___
Nac oes, does gen i ddim___(Nac oi-s, d-oi-s gen ee th-im) - No, I haven't got__

10/5/21 - Cymraeg Yr Wythnos - Welsh Phrase of the Week

Still image for this video
This week the phrase of the week is:

Ga i fenthyg....os gwelwch yn dda? (Can I borrow....please?)

3/5/21 - Cymraeg Yr Wythnos - Welsh Phrase of the Week

Still image for this video
This week the phrase of the week is:

Ga i fynd i’r tŷ bach os gwelwch yn dda? (Can I go to the toilet please?)
Top